Als je de tijd neemt om de scholingsweg een plek te geven in je leven, zul je al gauw opmerken dat er veel verandert. De scholingsweg zorgt dat je:

Met meer aandacht, concentratie en afname van onsamenhangende gedachten bent;
Meer rust in je denken, hoofd en lijf krijgt;
Vrijer van oordelen zult zijn;
Opener naar, en toegankelijker voor anderen zult zijn;
Minder bang bent om kwetsbaar, en echt eerlijk te zijn;
Minder impulsief wordt in handelen en gedrag;
Trouwer wordt aan wat je echt wilt of verlangt;
Minder snel ‘gepakt’ wordt door emoties van anderen of jezelf;
Bewuster wordt van je eigen zachtere gevoelens als schoonheid, warmte en liefde;
Oog krijgt voor het positieve (naast het vaak zo negatieve);
Meer vertrouwen krijgt om het onbekende aan te gaan (minder angstig voor wat je niet kent);
Onbevangen en spontaan ‘als een kind’ wordt;
Een nieuw ‘op je-Zelf’ vertrouwen ontwikkelt; 
Liefdevol, betrokken en gelijkmoedig in het leven staat.
De zelfscholing in praktijk, het zesvoudige pad.

Wij volgen de oefeningen van het 'zesvoudige pad', van de hand van Joop van Dam. Doordat er bij deze oefeningen zelf initiatiefkracht gevraagd wordt, treedt er een krachtige verandering op. Je leert iets wat je altijd kan blijven gebruiken om zo blijvende veranderingen te bereiken. 
Bewust leven is een kunst, daarvoor zijn deze oefeningen, ze bieden houvast, waar je steeds weer op terug kunt vallen.
Deze oefeningen kunnen in de praktijk van het leven geoefend worden.
Het is gebleken dat door het werken met een groep de oefeningen beter vol te houden zijn, je kunt elkaar tot steun zijn en dat geeft vreugde en doorzettingsvermogen. 
In deze individualistische tijd vinden wij het juist  heel belangrijk om  bewust gezamenlijk te werken.

De oefeningen:

1. Je gedachten ordenen.
2. Voornemens in de praktijk brengen.
3. Harmonie in het gevoelsleven brengen.
4. Het streven naar positiviteit.
5. Onbevangen zijn.
6. Het streven naar een evenwicht tussen de verschillende oefeningen.
Waarom vindt IkSamen de innerlijke scholing zo belangrijk?
Omdat we ervan overtuigd zijn dat de scholingsweg je weer in verbinding kan brengen met wie jij werkelijk bent.
Omdat we het jou gunnen om je leven te leven op de manier die bij jou past, in plaats van op de manier die er van je verwacht wordt.
Het is dus op jezelf gericht. Is dat niet egoïstisch?
Nee, dat is zeker niet egoïstisch! De wereld van nu vraagt om mensen die zich gaan verbinden met elkaar, gaan samenwerken en zo het geheel naar een hoger plan te tillen.
Voordat je je kunt inzetten voor de wereld moet je in contact komen met jezelf. Wat zijn jouw talenten, waar liggen jouw moeilijkheden en vragen, wat is jouw opdracht? Dit is niet egoïstisch, maar doen waarvoor je hier op aarde bent gekomen. Je zou kunnen zeggen dat het pas echt egoïstisch is om hier niet naar te luisteren.
Je bedoelt: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf”?
Ja, daar komt het wel op neer. Als wij als individu innerlijk groeien, geven we andere mensen de kans dit ook te doen. Zo geven we elkaar de ruimte om tot grote daden te komen, en de wereld tot een mooiere, betere plek te maken.
Wat kan de innerlijke scholing mij brengen?
Vraag jezelf eens af, waarom wil je de moeite nemen om deze extra inspanning aan te gaan?
Gaan je gevoelens snel met je op de loop, of merk je dat je gedachten een weergave van anderen zijn, vraag je je af wat jij eigenlijk echt vindt? Heb je het gevoel dat keuzes voor jou gemaakt worden?  Heb je hierover een gevoel van onbehagen en besluit je om zelf het roer in handen te nemen?
Het zesvoudige pad biedt oefeningen om de innerlijke gezondheid te bevorderen, de sociale vaardigheden te vergroten en de ziel tot een betrouwbaar waarnemingsinstrument te ontwikkelen.
De themadagen en avondenreeksen worden georganiseerd in Kindercentrum Panta Rhei in Amersfoort.

Panta Rhei is goed te bereiken met de auto vanaf de A1 en de A28 en ook het station Amersfoort is in de buurt.

Adres:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
Inspiratie
Een onprettig gesprek!

‘Wat voor de plant de zon is, is voor de mens het vertrouwen dat in hem wordt gesteld’.

Wanneer je een onprettig gesprek hebt gehad, met wie dan ook en het zit je dwars… bereid zo’n gesprek dan eens na.  Je blijft vaak met een onbestemd gevoel zitten, onrust, ontevredenheid.

Lees meer
14 oktober 2017
IkSamen Opent:
feestelijke open dag
Binnenkort bij IkSamen
Kijk voor meer data in onze agenda