Dat kan alleen jij beslissen. Jouw verhaal, hoe heftig het ook is, is altijd welkom. De ervaring leert dat het helend kan werken om het hele verhaal nog eens te vertellen en er met een frisse blik naar te kijken. Een ervaring zo sterk als deze, die tot nu toe als negatief in je geheugen stond gegrift, kun je opnieuw uitspreken en omvormen tot een leerzame bron van kennis over je kind. Zo kan het weer positief voor je gaan werken!
Geboorteverhalen
Nieuwe inzichten kunnen ontstaan door opnieuw, met volle aandacht, stil te staan bij jouw unieke verhaal.  Wij geven je de vragen waarmee je je blik kunt richten op alles wat er 'nog meer' was rondom de bevalling.  Zo mogelijk vind je de rode draad, het lijntje dat misschien al voor de geboorte aanwezig was en in ieder kind steeds weer terug te vinden is.

Een geboorteverhaal is voor een kind het begin van het leven op aarde, de allereerste ervaring. Dit verhaal is van jullie samen. Jij en je kind gingen er samen doorheen, zoals jullie ook nu samen door het leven gaan.
IkSamen.  Nadat jij je verhaal hebt gedeeld, kijken we er de week erna samen op terug. 
Het verhaal wordt opgeschreven en mag je thuis een plek geven, een symbolische nieuwe plek.
Waarom vindt IkSamen de geboorteverhalen zo belangrijk?
Omdat er in het verhaal van jou en je kind ontzettend veel beelden te vinden zijn, die je iets kunnen vertellen over het opgroeien en het leven van je kind. Interessant om naar te kijken is bijvoorbeeld hoe jij en je partner de zwangerschap beleefden. Voelde jij je erdoor overvallen of had je er lang op gewacht? Als de zwangerschap plotseling kwam en jij er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor was, zou het kunnen dat dit thema (overvallen worden door je kind) ook nu een rol speelt in de opvoeding. Gebeurt het je wel eens dat je niet klaar bent voor wat je kind met zich mee brengt? Hoe ga je daarmee om? Als je dit herkent als een thema wat al in de zwangerschap speelde, kun je je er nu bewust van zijn en er wellicht anders in staan.
De bevalling is op te delen in drie fasen. Iedere fase kan je iets vertellen over een ontwikkelingsfase (van zeven jaar) van je kind. Door de beelden van de bevalling te ‘lezen’ kunnen er interessante inzichten ontstaan, waar je in het heden mee aan de slag kunt.
Het mooiste wat je kunt bereiken, is de bevalling zó duidelijk als een blauwdruk van het leven van je kind te zien, dat je er steeds weer even naar terug kunt kijken op knooppunten in zijn/haar ontwikkeling. Zo kan het dus het hele leven van je kind een houvast zijn voor jullie als opvoeders!
Ik heb meerdere kinderen, welk verhaal moet ik dan vertellen?
Dat is aan jou. Het kind waar je veel vragen bij hebt of dat juist zo zoetjes meedeint in het gezin dat het wel eens extra in het zonnetje mag staan. Of de bevalling die nog steeds niet helemaal goed verwerkt is. Je zoomt nu in op één verhaal, maar krijgt zoveel informatie en gevoel voor beelden mee in de hele reeks dat je zelf verder zou kunnen gaan met de andere verhalen. Of je komt nog naar één van de themadagen over geboorteverhalen, zodat je verder kunt met een ander kind!
Ik vind het spannend om voor een groep te spreken, zit ik hier wel goed?
Ja zeker! We komen samen in een kleine groep en besteden veel aandacht aan een prettige sfeer waarin we zonder oordeel naar elkaar kijken en luisteren. Juist ook de combinatie met de innerlijke scholing geeft een goed houvast om vanuit de goede intentie samen te komen en je oordeel terug te houden.
De spanning zit in jou en die kunnen wij niet opheffen, maar we kunnen je wel helpen door de veiligheid en het vertrouwen de scheppen, waarin jouw verhaal met aandacht en terughouding ontvangen wordt.
Mijn bevalling was heel heftig,
is mijn verhaal wel geschikt voor deze avonden?
Het vertellen van je bevallingsverhaal, het geboorteverhaal van je kind. Een verhaal dat je nooit meer vergeet. Hemel en aarde raken elkaar in die ruimte, op dat uur, op die dag. Als vrouw ervaar je krachten die met niets te vergelijken zijn. Deze ervaring slaat zich op in je lijf, in je hart, in je ziel. Ze zijn daar, je draagt ze met je mee. En op momenten dat een ander over haar bevalling praat, of je er iets over leest, voel je pas hoe krachtig jouw ervaring is en hoe graag deze verteld wil worden. ‘Ja, dat had ik ook! Bij mij ging het zo… ‘ De verhalen willen naar buiten. En wij willen luisteren!
De themadagen en avondenreeksen worden georganiseerd in Kindercentrum Panta Rhei in Amersfoort.

Panta Rhei is goed te bereiken met de auto vanaf de A1 en de A28 en ook het station Amersfoort is in de buurt.

Adres:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
Inspiratie
Een onprettig gesprek!

‘Wat voor de plant de zon is, is voor de mens het vertrouwen dat in hem wordt gesteld’.

Wanneer je een onprettig gesprek hebt gehad, met wie dan ook en het zit je dwars… bereid zo’n gesprek dan eens na.  Je blijft vaak met een onbestemd gevoel zitten, onrust, ontevredenheid.

Lees meer
14 oktober 2017
IkSamen Opent:
feestelijke open dag
Binnenkort bij IkSamen
Kijk voor meer data in onze agenda