IkSamen is ontstaan nadat wij beiden een zoektocht zijn begonnen naar wat ons werkelijk inspireert! Wij hebben elkaar al meerdere keren in het leven ontmoet, we liepen langs elkaar heen maar kwamen uiteindelijk toch door 'het lot' bij elkaar en droegen samen als leerkrachten een klas. Daar ontdekten we dat we elkaar aanvullen, dat we samen wilden blijven werken na het scheiden van onze wegen als leerkracht. Nu in een andere vorm en zo ontstond IkSamen. Onze behoefte om te werken met moeders groeide enorm en door de vorm die we hebben gevonden neemt het enthousiasme alleen maar toe! Dit willen we doen, dit klopt, dit is wat we de wereld in willen brengen en met jou willen delen!

We werken gedurende zeven avonden aan innerlijke scholing, scholing voor de ziel, om zelf de regie te krijgen over je leven. We leren om innerlijke impulsen en gevoelens sneller waar te nemen en om er bewust mee om te gaan. In deze onrustige tijd willen we houvast bieden om aan je eigen ontwikkeling te werken, om meer stabiliteit te krijgen in het leven van alledag. We volgen 'het zesvoudige pad' van Dhr. Joop van Dam.  De oefeningen zijn praktisch van aard en  goed in te passen op de dag. Van jou wordt verwacht dat je de oefeningen zelf in je leven gaat beoefenen zodat ze na verloop van tijd als het ware inslijten in je lichaam. Je kunt er dan later altijd weer naar terug grijpen. 

Ook willen we luisteren naar geboorteverhalen. Jouw verhaal willen we echt de ruimte geven. Door stil te staan bij de beelden die er in het verhaal opduiken kun je aanknopingspunten vinden in de opvoeding van je kind. We willen de (vaak intens krachtige) verhalen zo betekenis geven in het leven. Een geboorte vertelt een heleboel...

Het bij elkaar komen met andere moeders biedt veel verdieping, je vindt herkenning en krijgt nieuwe gezichtspunten. We werken vanuit vertrouwen, onbevooroordeeld kijken en op je gemak aanwezig zijn. Het heeft veel meerwaarde om in een groep aan de slag te gaan, hierdoor neemt het enthousiasme toe en is het beter vol te houden.

Neem nu het initiatief en meld je aan. Je bent van harte welkom!
Wie zijn wij?
De reis is het doel
Lees meer
De themadagen en avondenreeksen worden georganiseerd in Kindercentrum Panta Rhei in Amersfoort.

Panta Rhei is goed te bereiken met de auto vanaf de A1 en de A28 en ook het station Amersfoort is in de buurt.

Adres:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
Inspiratie
Een onprettig gesprek!

‘Wat voor de plant de zon is, is voor de mens het vertrouwen dat in hem wordt gesteld’.

Wanneer je een onprettig gesprek hebt gehad, met wie dan ook en het zit je dwars… bereid zo’n gesprek dan eens na.  Je blijft vaak met een onbestemd gevoel zitten, onrust, ontevredenheid.

Lees meer
14 oktober 2017
IkSamen Opent:
feestelijke open dag
Binnenkort bij IkSamen
Kijk voor meer data in onze agenda